Våre rettsområder

Adv. Magnhild Bjertnæs bistår klienter i hele Norge innen saksfelt som arv, eiendomsoverdragelser, dødsbo- og ektefelleskifter, økonomisk oppgjør etter ugift samliv m.m.

Gave, arv og generasjonsskifte

Vi bistår klienter innen følgende saksfelt:

 • arv

 • avtaler

 • barn

 • eiendomsoverdragelse

 • formuesforhold mellom ektefeller – felleseie/særeie

 • forsikring

 • overformynderi/verge/fremtidsfullmakt

 • skifte mellom ektefeller og dødsbo

 • testament

 • økonomisk oppgjør mellom samboere

 • trygderett

 • separasjon

 • skilsmisse

Gave, arv og generasjonsskifte

Overdragelse av bolig til barn 

Dersom du ønsker å overdra bolig til barn kan du få råd i forbindelse med gjennomføringen, og vurdering av spørsmål om gave, arv og/eller kontantvederlag. Videre vil vi sørge for tinglysing av skjøte og eventuelle pantedokumenter, samt sletting, og eventuelt etablering av rettigheter, herunder bo- og bruksretter.

Overdragelse av bolig til samboer 

Samboeres arverett er nå regulert i arveloven, men den forutsetter at dere har, eller venter felles barn. Dersom dere ikke har barn/venter barn, kan dere avtale arverett i testament. Er dere samboere er det også viktig at dere har orden på forsikringer som begunstiger gjenlevende, og særlig dersom det finnes særkullsbarn. Dere bør også etablere en samboerkontrakt, hvor eierforhold og gjeldsfordeling er avtalt.

Ønsker du å avtale tid for en gjennomgang av din sak?

Ta gjerne kontakt for å avtale en uforpliktende konsultasjonssamtale.

Avtal konsultasjonssamtale